Дорноговь аймгийн онцгой комисс

Дорноговь аймагт ирэх болон явах хүсэлтэй
хөл хорионы хязгаарлалтанд байгаа иргэдийн бүртгэл

Өмнөх хүсэлтүүдээ шалгах